Forbeder

Dette er et inspirationssite om bøn. Her vil du kunne finde mange nyttige ressoucer, som på en eller anden måde har med bøn at gøre.


Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.  Matt 7:7-8


......og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.    2 Krøn 7:14


At bede til Gud er ikke at ”bestille”, hvad du ønsker eller har brug for, selv om Gud vil sørge for dig. Bøn er at have en samtale med Gud. Udfordringen er, at det ikke altid er lige nemt at høre, hvad din samtalepartner svarer. Egentlig kan vi snakke med Gud på samme måde, som vi snakker med hinanden, men samtidig er vi også nødt til at lære at snakke med Gud og lytte til ham, for at vi kan få noget ud af samtalen.

Hav en god snak!
© Agner Ebild 2011